söndag 20 september 2020

 Hej alla blivande skyttar.

Fagersta PSK kommer denna säsong återigen ordna nybörjarkurs i pistolskytte.

Under kursen kommer ni att utbildas i regler, säkerhet, nödvändig vapenhantering samt skytte inom flera av de grenar som ligger under svenska pistolskytteförbundet.

Utbildning kommer att ske på torsdagar 19:00 - ca 20:30 med start den 5 november och avslutas i slutet av april.

2 stycken prova på tillfällen kommer att hållas 15 & 22 oktober kl 19:00

De som är intresserade att delta i kursen kommer lämpligtvis ner vid minst ett tillfälle för att anmäla intresse.

Styrelsen och instruktörerna förbehåller sig rätten att välja vilka som antas till kursen.

Samtliga som anmält intresse kommer att kontaktas innan kursstart och meddelas om de har fått en plats eller inte. Det kommer att finnas 13 st platser.

Kursavgiften är 1500 kr och skall vara betald innan kursstart. 

Avgiften inkluderar kursmaterial, måltavlor och lån av vapen. 

Ammunition som används finns att köpa och förvaras på klubben.

Vid frågor kan ni kontakta oss på fagersta.psk(at)gmail.com

Styrelsen Fagersta PSK